HISTORIA


Koło Młodych Teologów zrodziło się w październiku 2001 roku. Powołuje je do życia grupa alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu z ks. prof. Mirosławem Mrozem na czele.
Przez pierwszy rok tylko klerycy tworzyli struktury Kola.
Już w marcu 2002 roku został opracowany, przez ks. prof. Mroza, Statut Koła Młodych Teologów UMK, zatwierdzony przez prorektora UMK dra hab. W. Popławskiego. Statut do dziś określa zasadnicze cele i sposoby realizacji inicjatyw i przedsięwzięcia Koła.
1 października 2002 roku opiekunem Kola została dr hab. Beata Bilicka. W tym samym roku do składu Kola dołączyli pierwsi świeccy studenci teologii. Koło liczyło wówczas 8 – 10 osób.
POWRÓT