PROJEKTY

Koło Młodych Teologów stara się aktywnie włączać w przedsięwzięcia podejmowane
na Wydziale Teologicznym oraz innych jednostkach UMK.
Jesteśmy otwarci na propozycję współpracy międzywydziałowej czy międzyuniwersyteckiej.
Staramy się również brać czynny udział w spotkaniach kół naukowych działających na
toruńskim uniwersytecie oraz pomagać w realizowaniu wspólnych projektów naukowych i kulturalnych.

Aktualna baza projektów prowadzonych przez KMT:


POWRÓT