STRUKTURA KOŁA

  • Podstawową strukturą organizacji pracy naukowej Koła są sekcje.
  • Prace, które są w nich podejmowane, koordynują kierownicy sekcji.
  • Kierownicy są zobowiązani do składania corocznego raportu (ustnego lub pisemnego) z zakresu podjętych działań.
  • Program działania sekcji ustalają jej członkowie.
  • Aktualny podział sekcyjny został przyjęty na Walnym Zebraniu 3.11.2011 r.

     SEKCJE:

Loading Flash Menu

POWRÓT